Een nieuwe start

De “vakantie” tijd
Voor vele Zeeuwen is de vakantietijd juist de drukste tijd. Waar de één het er van neemt, is de ander hard aan het werk. Juist vanwege de bouwvak worden er extra klussen aangenomen die toch echt af moeten. Daarnaast betekent de invasie van toeristen voor velen van ons ook extra werk én inkomsten.

Start kerkelijk seizoen

Dus, of je nu hebt liggen luieren in de zon of juist extra gewerkt hebt: voor iedereen zal de maand september zoiets hebben van: terug in het gareel van het gewone werk. Een nieuw kerkelijk seizoen, dat zo half september begint, voelt bij mij altijd weer aan als een nieuwe start. Dit jaar is dat gevoel iets minder omdat we door het ongeluk van Jolanda niet weg zijn geweest en het werk, op de studies na, bijna allemaal gewoon door ging. Maar toch ligt daar weer een nieuw kerkelijk seizoen voor ons als een onbeschreven bladzijde: de vakantietijd is voorbij, de handen gaan weer uit de mouwen, we gaan weer 100% aan de slag.

Wat kan de wereld verwachten in het komende jaar?

Het ziet er in feite niet goed uit! De geschiedenis leert ons dat groepen als I.S. gemiddeld zo’n 10 tot 30 jaar actief zijn voordat ze verdwijnen en er weer nieuwe komen. We staan dus pas aan het begin van een wereldomvattende terreur.
Die terreur komt steeds dichterbij en het is een kwestie van tijd voordat dit ook Nederland bereiken zal.
Het ziet er in feite niet goed uit! In Amerika is grote onrust. Het leiderschap wordt sterk bekritiseerd en in het land is er grote verdeeldheid. Verdragen met landen worden zonder verdere uitleg opgezegd en het zorgt voor wereldwijde onrust.
Het ziet er in feite niet goed uit! Noord-Korea wordt steeds extremistischer en het lijkt zelfs niet te buigen voor de uitdrukkelijke wens van grootmacht en (laatste) vriend China. Het onbetrouwbaar geworden leiderschap in Amerika maakt het er allemaal niet beter op. President Donald Trump is in staat ter wille van zijn eigen ego op de verkeerde knop te drukken en hij is in staat om de eerste slag uit te delen in een vreselijke atoomoorlog. Meer dan ooit is er terecht kritiek op het feit dat één man in staat is om de vernietiging van de wereld in te luiden.
Toch is dit alles vanuit Bijbels perspectief niet zo vreemd. De Bijbel waarschuwt ons voor de komst van de antichrist en de valse profeet, die als vertegenwoordiger van de satan, de mensen achter zich aan zal krijgen. (Openbaring 13:11-14)

Wat kunnen wij verwachten in het komende jaar?

Te midden van alles wat er om ons heen gebeurt en gebeuren zal, is de gemeente altijd (!) VEILIG in Gods handen. Dat betekent niet dat ons niets kan overkomen. Als dát zo was, werd iedereen direct een Christen. Nee, ons overkomt net zo veel ellende als elk ander en soms nog wel meer. We zijn immers al eeuwen lang het doelwit van de satan.
Maar wat er ook gebeurt: we weten en geloven dat God het is die ons lijden afmeet en het God is die ons kracht naar kruis geven zal. In dat verband noem ik u 1Corinthiërs 10:13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. Deze tekst komt dus uit de brief van Paulus aan Korinthe.
We hopen op de Bijbelstudieavonden deze Eerste Korinthebrief te gaan bestuderen. Het is echter een brief vol tegenstellingen. Aan de ene kant was Gods Geest daar rijk aan het werk, maar tegelijkertijd waren er zonden die zelfs onder de heidenen niet voor kwamen. Paulus had het er maar moeilijk mee. Een boeiende brief die aan actualiteit niets te wensen over laat. We zullen daar waarschijnlijk wel twee seizoenen mee bezig zijn.
Als u lange tijd geen Bijbelstudie hebt gevolgd of nog nooit is dit het moment om (weer) in te stappen. Op de Bijbelstudie zoeken we met elkaar naar hetgeen God ons wil duidelijk maken: wordt daarom vers voor vers besproken, kunnen alle vragen gesteld worden en is er ruimte voor verschillende visies. Juist in deze tijd van verwarring is het zaak dat de gemeente KOERS houdt en niet geleid wordt door de waan van de dag, maar door het eeuwige Woord van God en door de leiding van de Heilige Geest. Bijbelstudie is daar een onmisbaar middel voor.

Niet alleen maar studie
Studie alleen heeft geen zin! Het Woord van God moet ons inspireren om ook
aan de slag te gaan. Ik las daarover een passend voorbeeld. Stel je voor dat een moeder tegen haar kind zegt: “Zeg, ga jij je kamer eens opruimen!” Maar aan het eind van de dag komt die moeder boven en wat blijkt? Het is nog één grote chaos. Maar midden tussen de chaos zit haar kind en zegt: “Nou mam, ik heb precies onthouden wat u tegen mij heeft gezegd en ze citeert: “Zeg, ga jij je kamer eens opruimen!” En dat is niet het enige. Ze vervolgt met te zeggen: “Daarnaast, lieve mama, heb ik op het internet ook bekeken HOE ik dat zou kunnen doen en ik heb wel 6 manieren gevonden……”

U begrijpt de boodschap misschien wel… Er zijn christenen die alles weten over het volgen van Jezus en de teksten uit hun hoofd kennen. Maar in de praktijk brengen ze er niets van terecht. Er zijn christenen die weten alles over evangelisatie. Over de methoden, over de te gebruiken teksten: maar ze doen er niets mee. Het blijft, net als bij dat kind een chaos zonder enig resultaat. Bijbelstudie doen, wil ook zeggen dat we handvatten aangereikt krijgen van elkaar om iets in de praktijk van het leven met ons geloof te doen. Soms deel je dan met elkaar wat juist niet goed gegaan is: van je fouten kan je immers veel leren.

Het nieuwe seizoen biedt ONS nieuwe kansen. Kansen om samen sterker te worden in ons geloof door de zondagse samenkomsten en de Bijbelstudies te bezoeken en….het dan ook in de praktijk te brengen. Voor de wereld ziet het er niet goed uit! Maar…..dat biedt ons juist kansen! Kansen om te zeggen dat er midden in de chaos een God is Die Leeft en dat niets uit deze wereld buiten Zijn raadsbesluiten gebeuren kan. Dat maakt het voor ons soms juist moeilijker om te verklaren waarom God juist dingen toe laat. De wereld roept dan uit: “Waar is jouw God?” Het is onze taak om mensen de weg te wijzen in een wereld van chaos. Dat kunnen we door kennis van Gods Woord én de daden die daarbij horen te tonen: Dan zijn we zelf leesbare brieven van Christus.

In Christus verbonden.

Br. L.H.F. Lok