default_mobilelogo

Agenda

Romeinen 14:7+8 NBG vertaling Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.

Romeinen 14 Bijbel in makkelijk Nederlands Want niemand van ons leeft voor zichzelf. En ook niemand van ons sterft voor zichzelf. Want als we leven, leven we voor de Heer. En als we sterven, sterven we voor de Heer.

Vertalingen Ondertussen heb ik nu meer dan 10 nederlandse vertalingen van de Bijbel in huis. Je zou als leek door de bomen het bos niet meer zien. Er zijn goede vertalingen bij en mindere vertalingen. Deze “ Bijbel in makkelijk Nederlands” is een uitgave van de zakbijbelbond en een onverwachts succes! Zo succesvol dat er direct Bijbels bijgedrukt moesten worden en ook luxere exemplaren te koop kwamen. De goedkoopste uitvoering (en ook de goedkoopste Bijbel die je kopen kan) kost 9,95! Een paar weken geleden las ik deze Bijbel voor het eerst en, al heb ik natuurlijk wel wat kanttekeningen, ik vind het een aanwinst! De schrijvers zeggen zelf over deze Bijbel: Kenmerk van de BasisBijbel is de eenvoudige taal. Hij is voor iedereen die Bijbel liever wat makkelijker heeft en i s daarmee ook geschikt voor beginnende Bijbellezers. De tekst is gebaseerd op de Statenvertaling en is dus niet vertaald uit de oorspronkelijke talen.

Tijd en Visie Elke Bijbelvertaling is nu eenmaal tijdgebonden: vertaald naar de inzichten van dat moment en altijd ingebed in een bepaalde visie. Ja, een Bijbelvertaling is tijd en visie gebonden: dat geldt natuurlijk niet voor de grondtekst. De Bijbel zelf is vanaf het schrijven van het laatste Bijbelboek Openbaring in ongeveer 94/95 na Christus onveranderd.

Als je een Bijbel er bij wilt of een makkelijke Bijbel wil weggeven: koop dan deze Bijbel in makkelijk Nederlands! Koop hem dan bij voorkeur niet via het internet! Maar koop een Bijbel bij een Evangelische Boekhandel: daarmee zorg je daarmee ook dat die winkels openblijven als een punt van evangelisatie en als ontmoetingsplek. Bijvoorbeeld bij Afslag 29 (adres: Nieuwe burg 29, 4331 AG Middelburg)

Want niemand onzer leeft voor zichzelf, Leefde Paulus in 2018? Nee, maar hij had in ieder geval een profetische blik! Meer dan ooit leeft de mens in en voor zichzelf. Ons straatbeeld wordt gedomineerd door mensen die op hun telefoon turen en vaak met een koptelefoon de wereld doortrekken. Nee, ik wil het niet weer hebben over de telefoonverslaving of de gevaren ervan. Het is alleen zo’n duidelijk beeld van de mens die in zichzelf gekeerd is. Wat gaat er veel aan je voorbij als je oog gericht is op dat kleine schermpje.

Ontwikkeling Het is de voortzetting van een ontwikkeling die al langer gaande is. Waarin de mens steeds meer op zichzelf teruggeworpen wordt. Het begon met de formulering van het existentialisme als manier van leven, kort geformuleerd als “ leven en laten leven” ! Positief gezegd betekent dat dat je iedereen in zijn of haar waarde moet laten . Maar er zit ook een negatieve kant aan: Laat me met rust, bemoei je niet met mij…dan bemoei ik mij ook niet met jou. Zolang het goed gaat in je leven, heb je daar ook geen problemen mee, maar hoe moet het als het mis gaat….?
In Amerika zien we daar de gevolgen van! Zolang het goed is the sky the limit…met andere woorden “groeien de bomen tot aan de hemel” . Maar als je ziek wordt of een ongeluk krijgt, als de firma waar je voor werkt failliet gaat. Dat is namelijk de praktijk….. En het gevolg is dat je het ene moment alles lijkt te hebben en het andere moment op straat leeft. Het gevolg is dat sommigen steenrijk zijn, maar je ook mensen van 80 en ouder ziet die nog elke dag moeten werken.

Leef jij voor jezelf? In hoeverre ben jij bereid om uit je comfortabele positie te klauteren en iets te doen voor een ander? En dan niet voor die ander waar je toch al een goede relatie mee hebt: maar voor die onbekende, voor iemand die je (nog)

niet zo goed kent? Ook in de kerk ontstaan van die eilandjes van ons kent ons en kunnen er mensen zijn die zich juist in de kerk enorm eenzaam voelen. Dat is natuurlijk volkomen onacceptabel! Dat verdraagt zich op geen enkele wijze met de woorden van de Here Jezus in Johannes 13:34+35 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. De Bijbel in makkelijk Nederlands zegt hier: Ik geef jullie een nieuwe wet: houd net zoveel van elkaar, als Ik van jullie. Als jullie veel van elkaar houden, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn."

Een gebod Het is geen vrijblijvende zaak om een kind van God te zijn. God geeft ons een NIEUW GEBOD: Heb elkander lief. Dat betekent dat je oog en oor hebt voor elkaar en handen en voeten! Jongeren heb oog voor de ouderen en ouderen heb oog voor de jongeren. Leer van elkaar, inspireer elkaar, bemoedig elkaar. Ook in het besef dat je door de Here Jezus in je hart toe te laten niet langer van jezelf bent, maar dat je bent gekocht en betaald met het kostbaar bloed van Christus.

Samen eten Een goed initiatief is dat we één keer per maand met elkaar eten. Dat is niet alleen voor mensen die gezelligheid zoeken of een goede maaltijd voor weinig geld. Het is ook een prima gelegenheid om bij iemand aan tafel te zitten die je (nog) niet zo goed kent!

In Christus verbonden Br. L.H.F. Lok