default_mobilelogo

Agenda

Het maken van de juiste keuzes

Psalm 1

Als je van plan bent een vliegreis te maken is het verbazingwekkend te ontdekken hoeveel mogelijkheden er zijn. Als je vertrekt vanaf Schiphol kun je op diverse sites een lange lijst met bestemmingen vinden. In de vertrekhal hangen een aantal grote digitale borden. Je leest hier de exacte status af van een reeks bestemmingen. De keuze die je met het boeken maakt bepaalt wel waar je uiteindelijk terechtkomt. Wordt dat Londen, Tel-Aviv, of heel ver weg misschien Tokio of Sidney? Voordat je definitief gaat boeken, denk je er thuis heel goed over na.

Hetzelfde gebeurt in Psalm 1, de gevolgen van keuzes in ons leven hier op aarde zijn zo verstrekkend.

Het ‘nee’

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, noch zit in de kring van de spotters; … (Ps.1:1). Deze man wijst drie opties pertinent af. ‘Nee’, tegen het meedoen met de goddelozen’. ‘Nee’, tegen de weg van de zondaren en ‘nee’ tegen de kring van de spotters.

Hij lijkt wel erg negatief. Wacht even, echt niet! Deze gelovige is juist heel positief. Hij kiest alleen voor een totaal andere richting. Ik weet zeker dat ik bij mijn volgende vakantiereis tegen heel wat reisbestemmingen ‘nee’ zal zeggen.

Het ‘ja’

Maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht (:2).

Het leven van een gelovige is best wel radicaal. Hij is krachtig in zijn besluitvorming en kiest bewust voor een andere richting. De reden is dat hij nieuwe dingen gezien heeft waar anderen geen weet van hebben. De Bijbel is een levend boek voor hem geworden. Hij is zo door Gods woord gegrepen dat hij er veel mee bezig is. Hij is heel blij met dit Heilige Boek. Hij leest dit boek dolgraag en doet dat dagelijks.

De blijdschap

 De profeet Jeremia wordt soms wel de wenende profeet genoemd. Toch geeft hij het volgende getuigenis: Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; … (Jer. 15:16). Er zijn beslist tijden van smart in zijn leven, maar toch kent hij een diepe blijdschap en vreugde om jaloers op te zijn.

Het leven van een christen is een blij leven, ook al wordt hij geconfronteerd met smart en lijden. Schrijft Paulus niet aan de Filippenzen: Verblijdt u in de Here te allen tijde! Nog eens zal ik zeggen: Verblijdt u! (Fil. 4:4) Durf je dit toe te passen? Dat werkt aanstekelijk op anderen rondom jou en mij.

De gevolgen

De gevolgen van de juiste keuzes van de rechtvaardige liegen er niet om. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; — al wat hij onderneemt, gelukt (Ps.1:3).

Het feit dat hij zich durft af te zonderen — een heilig leven wil leiden — betekent beslist niet dat hij verarmt. Hij wordt krachtig en bloeit juist op. Onder droge omstandigheden blijft hij fris en groen. Zijn wortels vinden verborgen bronnen. Hij gaat nu pas echt groeien.

Dit in tegenstelling tot de verkeerde keuzes van de goddelozen. Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering van de rechtvaardigen … maar de weg van de goddelozen vergaat (:4-6).

Het is één grote tragedie. Zij zijn nergens, ze worden zo weggeblazen.

Voor de rechtvaardige is het een groot feest! Door Jezus Christus heeft hij een liefdeband met de Levende God.

Want de HERE kent de weg van de rechtvaardigen (:6).

 

Middelburg, februari 2019             Simon de Visser