default_mobilelogo

Agenda

Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: Waarlijk, de HERE is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten.

Hoe vaak zal ons dat al niet overkomen zijn? Net als Jakob, dat we niet zagen dat God er bij was, dat we Gods hand niet bemerkten in de gebeurtenissen in ons leven en om ons heen. Zo kan je als mens je afvragen: waar was God in Sri Lanka. De teller staat, nu ik dit schrijf op 521 doden….De satan laat door het Moslimfundamentalisme steeds meer zijn ware gezicht zien…. Tegelijkertijd moeten we bedenken dat we als “christenen” ook nogal wat boter op ons hoofd hebben. Tijdens de kruistochten werden niet alleen duizenden moslims afgeslacht, ook het Joodse volk moest het ontgelden. En eigenlijk is het zo dat de meeste vervolging van het Joodse volk veroorzaakt werd door Christenen die meenden daar God een plezier mee te doen. De joden hadden volgens hen immers Christus vermoord….. Dat Herodes, Pilatus en de Romeinse soldaten geen Joden waren werd dan maar even vergeten. Vergeet daarbij ook niet dat het apartheidsregime in Zuid-Afrika zijn wortels vond in de Bijbel en dat de slavenhandel, waarin Nederland een sleutelrol speelde, ook werd gelegaliseerd met de Bijbel in de hand. Wij begrijpen Gods plannen niet altijd: dat betreft de grote lijnen in de wereldgeschiedenis, maar dat geldt ook voor de gebeurtenissen in een enkel mensenleven. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de laatste weken van het leven van Br. Gabriëlse en Zr. Lievense. Als mens zeg je dan: wat hadden we graag gewild dat God hen dat lijden bespaard had en eigenlijk zeggen we dan zachtjes: “Here God, waarom, waartoe?” Denk dan ook aan de moeizame strijd van Zr. Huibregtse, br. Ton Verschoor. Telkens vraag je de Here God om alsjeblieft in te grijpen en weet je dat God er bij is, maar blijft het toch moeilijk om getuige te zijn van diep lijden. Gelukkig zijn al deze oudere broeders en zusters verzekerd van hun eeuwig heil in Christus, maar bedenk wel, dat dat de moeite en pijn er niet minder om maakt. Wees daarom trouw in het bidden voor hen en voor degenen die om hen heen staan.


Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, De lente kondigt zich aan en het is voor ons ook tijd om geestelijk te ontwaken. De ontwikkelingen in de wereld hoeven je geen angst te bezorgen. Ze maken namelijk duidelijk dat de komst van de Here Jezus aanstaande is: wat een feest zal dat zijn .

Zei hij: Waarlijk, de HERE is aan deze plaats, Leef in dat besef! De Here is hier. Hij is bij jou: elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde. Je bent nooit uit zijn zicht en Hij is altijd met jou bezig. Is dat omgekeerd ook zo? Als we beseffen dat de Here er altijd bij is….leven we daar dan ook naar…? en ik heb het niet geweten.

Wel…..je weet het dus nu wel! Wat kan en mag dat een rust geven. Wat er ook gebeurt en gebeuren zal: de Here is er altijd bij. Broeder Ton Verschoor merkte na een moeilijke nacht op: “Het lijkt er op dat God andere plannen met me heeft…!” Ben jij je al bewust welke plannen God met je heeft? In ieder geval ben ik van 1 ding verzekerd: Gods plannen zijn het allerbeste voor jou en voor mij.

Romeinen 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

In Christus verbonden, L.H.F. Lok