default_mobilelogo

Agenda

Ik zie wat jij niet ziet

2 Koningen 6:8-23

Waarschijnlijk heb je als kind wel eens meegedaan met het spel ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’, misschien op een verjaardagsfeest. Je moet een voorwerp raden dat iemand van de spelers in gedachten heeft. Het is voor alle spelers zichtbaar aanwezig. Het enige kenmerk dat wordt genoemd is de kleur. ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is rood’. Dit spel doet me denken aan het gedeelte van 2 Koningen 6:8-23.

Oorlog

In die tijd is er oorlog tussen Syrië (Aram) en Israël. De koning van Syrië besluit om zijn legerkamp op een bepaalde strategische plaats neer te zetten. Het blijkt dat de geheime dienst van Israël al vlug geïnformeerd is wat betreft de militaire geheimen van Aram. Niet de Mossad, maar de profeet Elisa lijkt de boosdoener te zijn. Maar de man Gods zond aan de koning van Israël de boodschap: Neem u in acht niet langs die plaats te trekken, want de Arameeërs zijn daarheen afgedaald (:9). De koning van Israël neemt de waarschuwing van de profeet Elisa ter harte en zendt spionnen. Deze situatie herhaalt zich (:10).

Verraad …

De koning van Aram weet niet wat hem overkomt. Hij begrijpt er helemaal niets van. En het hart van de koning van Aram werd hierover verontrust (:11a). Hij vermoedt dat er verraad in het spel is en gaat dit uitzoeken. Hij ontbood zijn dienaren en zei tot hen: Kunt u mij niet meedelen, wie van de onzen op de hand van de koning van Israël is? (:11b).

Er is een dienaar van de koning van Aram die de zaak door heeft. Neen, mijn heer de koning, maar Elisa, de profeet in Israël, deelt aan de koning van Israël de woorden mee, die u in uw slaapkamer spreekt (:12).

Belegering

De koning van Aram zet zijn inlichtingendienst aan het werk. Ze brengen verslag uit. Nadat hem gemeld was: Zie hij is te Dothan, zond hij daarheen paarden en wagens, een sterk leger; zij kwamen des nachts en omsingelden de stad (:13, 14). De volgende ochtend staat de dienaar van Elisa vroeg op en gaat nietsvermoedend naar buiten. Hij krijgt de schrik van zijn leven. Zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens (:15). Hij is ten einde raad en ziet het niet meer zitten. En hij zegt tegen Elisa, de man van God: Ach, mijn heer! wat moeten we doen? (:16)

Visie

Elisa kalmeert zijn dienstknecht. Maar hij zei: Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn (:16). Hij doet ook voorbede voor zijn knecht. Toen bad Elisa: HERE, open toch zijn ogen, opdat hij zie. Zijn gebed wordt snel verhoord. En de HERE opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa (:17). De knecht ziet een geweldige overmacht aan hun zijde.

Intussen rukken de troepen van de koning van Aram op. Elisa bidt opnieuw. Toen de vijanden nu tot hem afdaalden, bad Elisa tot de HERE: Sla dit volk toch met blindheid (:18). Ook dit gebed wordt meteen verhoord. En Hij sloeg hen met blindheid naar het woord van Elisa.

Voorgoed vertrokken

Elisa leidt vervolgens het leger van Aram naar de berg Samaria, de vesting van de koning van Israël (:19). Hij bidt weer een gebed. HERE, open hun ogen, opdat ze zien. Ook dat gebed blijkt heel effectief. En de HERE opende hun ogen, en zij zagen en zie, zij waren midden in Samaria (:20). De koning van Israël ziet zijn kans schoon om dit leger meteen in de pan te hakken. Toen vroeg de koning van Israël, zodra hij hen zag, aan Elisa: Zal ik hen neerslaan? zal ik hen neerslaan, mijn vader? (:21)

Maar Elisa geeft de voorkeur aan een vredelievende tactiek. Hij wijst de koning terecht.

Maar hij antwoordde: U mag hen niet neerslaan. Slaat u soms hen neer, die u gevangengenomen hebt met uw zwaard en boog? (:22) Hij doet een verrassend voorstel: Zet hun brood en water voor, opdat zij eten en drinken en heengaan naar hun heer. De koning van Israël laat een grote maaltijd voor hen klaarmaken. Nadat ze zich te goed hebben gedaan laat de koning hen vertrekken naar hun vaderland.

Sindsdien kwamen de benden van Aram niet meer in het land Israël (:23). Ze zijn voorgoed verdwenen.

De les van Elisa: Ik zie wat jij niet ziet.

Bijbelse visie met gebed, dat maakt het grote verschil!

Middelburg, 17 juni 2019             

Simon de Visser