default_mobilelogo

Kindernevendienst

Tijdens de erediensten op zondagmorgen is er elke week (m.u.v. de 1e zondag van de maand) kindernevendienst voor alle kinderen tot en met groep 8 van de basisschool. Er wordt een verhaal verteld uit de Bijbel en

de kinderen maken een werkje over een Bijbelse gebeurtenis.

. De leidster vertelt een verhaal uit de Bijbel en de kinderen maken een werkje over een Bijbelse gebeurtenis.

 Bijbelstudie 

De (jongeren-)Bijbelstudie is voor een ieder die zijn/haar Bijbelkennis wil vergroten. Ook worden er actuele onderwerpen besproken en antwoorden gezocht op vragen vanuit de bijbelstudiegroep.

Datums: 

Zondag 12 en 26 mei

18.30 uur Jongeren Bijbelstudie Jongste groep

19.15 uur Jongeren Bijbelstudie Oudste groep

20.00 uur Bijbelstudie

Dit is tevens de laatste keer voor dit seizoen. We beginnen bij leven en welzijn in september weer met alle groepen.