default_mobilelogo

Kindernevendienst

Tijdens de erediensten op zondagmorgen is er elke week (m.u.v. de 1e zondag van de maand) kindernevendienst voor alle kinderen tot en met groep 8 van de basisschool. Er wordt een verhaal verteld uit de Bijbel en

de kinderen maken een werkje over een Bijbelse gebeurtenis.

De leidster vertelt een verhaal uit de Bijbel en de kinderen maken een werkje over een Bijbelse gebeurtenis.

 

Bijbelstudie 

De (jongeren-)Bijbelstudie is voor een ieder die zijn/haar Bijbelkennis wil vergroten. Ook worden er actuele onderwerpen besproken en antwoorden gezocht op vragen vanuit de bijbelstudiegroep.

Jongste groep: leeftijd t/m 15 jaar o.l.v. Jesse Moeleker

Oudste groep: leeftijd vanaf 16 jaar o.l.v. br. Jochem Rijken

BIJBELSTUDIE is voor een ieder die zijn/haar Bijbelkennis wil vergroten. Ook worden er actuele onderwerpen besproken en antwoorden gezocht op vragen vanuit de bijbelstudiegroep.

De jongste groep start zaterdag 12 september met een gezamenlijk uitje en zondag 20 september met de eerste keer Bijbelstudie om 18.45 uur. Daarna is het voor hen Bijbelstudie op 4 en 18 oktober.

De eerste keer Bijbelstudie voor de oudste groep en de volwassenen zal zijn op dinsdag 22 september om resp. 19.00 en 20.00 uur. Daarna wordt besproken op welke dag de studies voortaan plaatsen zullen vinden