default_mobilelogo

Expositie: ‘Westkapelle en haar kerken, toen en nu’

                             28 juni- 13 september 2019

 

WESTKAPELLE – Tijdens de zomerperiode gaan de deuren van de Moriakerk in Westkapelle elke vrijdagmiddag open voor het publiek. Bezoekers maken er kennis met het kerkelijk leven in het dorp door de expositie ‘Westkapelle en haar kerken, toen en nu”.  Intussen zorgen organisten voor de muzikale omlijsting met orgelspel.

Deze expositie is een uniek samenwerkingsverband tussen leden van de drie kerken in Westkapelle: de Protestantse Gemeente, de Vrije Evangelische gemeente en de Gereformeerde gemeente. De drie deelnemende kerken hebben ieder twee informatiepanelen over hun eigen gemeente samengesteld. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan verdwenen kerken, zoals de Willibrorduskerk (nu in gebruik als vuurtoren) en de Molukse kerk.

We zouden het op prijs stellen als u aandacht wil besteden aan de expositie!

Tijdens de bezichtigingsdagen (15.00 -17.30 uur) zal er altijd iemand aanwezig zijn om een toelichting te geven over de expositie.

Op 14 september, tijdens de Monumentendag, is de kerk en de expositie ook te bezoeken, van 10.00 – 17.00 uur.

                                                          

                                                    !   V A K A N T I E  !

Voor de meesten breekt in juli en augustus de vakantie aan waar we lang naar hebben uitgekeken. Even bijkomen van alle dagelijkse beslommeringen en tot rust komen van je werk, studie of wat dan ook.

Soms is het moeilijk om rustig aan te doen en moeten we onszelf dwingen die rust te pakken. Gelukkig zijn wij niet volledig op onszelf aangewezen als we terechtkomen in stressvolle periodes. God kent al onze zorgen en weet precies wat onze knelpunten zijn. Laat God je steun en toeverlaat zijn en laat je inspireren door de volgende 5 Bijbelteksten die je rust en vrede geven.

 

 1. Psalm 62:5–7
  “Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen; met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. Sela
  Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting.
  Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen”
 2. Psalm 116:5–7
  “De HERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer.
  De HERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want  de HERE is goed voor u geweest.”
 3. Mattheüs 11:28
  “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”
 4. Mattheüs 11:29
  “Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik  zachtmoedig ben en nederig van hart;  en u zult rust vinden voor uw ziel.”
 5. Marcus 6:31
  “En Hij zei tegen hen: Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit; want er waren er velen die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.”

Rust is essentieel. We hebben het allemaal nodig. God zelf rustte tijdens de schepping op de zevende dag. Soms hebben we het niet eens door dat de hectiek ons leven overneemt. Grandioos is God, die ons waarschuwt, ons beschermt, ons liefheeft, ons koestert! Waar zouden wij zijn zonder onze liefhebbende Vader? Laten we genieten van de aanwezigheid van de Heer, ook al zien wij Hem niet. We ervaren hem wel! Hij helpt ons door de dagen heen. Zodra je rust voelt, als je bidt tot God, dan weet je dat het goed zit en Hij er ook is! Want God is liefde. Liefde is God. Liefde is geduldig, verdraagzaam en zachtmoedig. Liefde straalt kalmte uit. Liefde is rust. Heer, help mij Uw liefde vast te houden, alleen dan heb ik rust.

 

 

MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD

 • Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken in de consistorie.
 • Tijdens de morgendiensten (met uitzondering van de 1e zondag van de maand) is er kindernevendienst voor alle kinderen tot en met groep 8 van de basisschool. Er wordt een verhaal uit de Bijbel verteld en daarna wordt er geknutseld.