default_mobilelogo

MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD 

Bezoeken kerkdiensten.

De regels m.b.t. het bezoeken van de kerkdiensten zijn versoepeld. Omdat de 1,5 m regel nog wel van kracht is, blijft het voor onze gemeente noodzakelijk om aan te melden. Geef uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de dienst door met hoeveel personen je de dienst wil bezoeken. Aanmelden bij de koster Gerrit Hansma: aavsighem@zeelandnet.nl of 06-53396705

Als tussentijds de 1,5 m regel vervalt dan zal aanmelden niet meer nodig zijn. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht via de e-mail of door een mededeling tijdens de dienst.

Voor degenen die de diensten nog niet bezoeken of als er teveel aanmeldingen zijn, blijft het mogelijk via de livestream mee te kijken. 

Collecte

Omdat we nog niet wekelijks in de kerk collecteren, verzoeken wij u uw gaven over te maken naar: VEG-Westkapelle NL06RABO0314481028 Alvast hartelijk dank hiervoor!

Koffiedrinken

Als in de persconferentie van 20 september aangekondigd wordt dat de 1.5m maatregel komt te vervallen, willen we graag het samen koffiedrinken na de dienst weer oppakken.

Bijbelstudie

o.l.v. br. Jochem Rijken Data van de Bijbelstudies (1e Johannes-brief):

Aanvangstijd: 16:30 uur.

Locatie: kerkgebouw

12 en 26 september 2021

10 en 24 (onder voorbehoud) oktober 2021

7 en 21 november 2021

5 en 19 december 2021

Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten

Omzien naar elkaar

Het is belangrijk dat we als gemeente naar elkaar omzien door elkaar op te dragen in gebed, het sturen van een kaartje met een bemoedigend woord, bel of zoek elkaar op voor een gesprekje.

Ledenvergadering

In oktober willen wij als gemeente onze ledenvergadering in de kerkzaal houden over het kalenderjaar 2020. Alle leden ontvangen hiervoor t.z.t. persoonlijk bericht en zijn van harte uitgenodigd op deze vergadering.

Broeders en zusters,

Inmiddels naderen we het einde van de zomervakantie. Nog even en het nieuwe schooljaar begint voor alle scholieren. Ook in onze gemeente starten we weer met de Bijbelstudies, catechisaties en andere activiteiten. Velen van ons zijn in de afgelopen periode op vakantie geweest, anderen gaan misschien nog weg. Sommigen hebben nog vakantie, anderen zijn alweer aan het werk. Ik hoop dat iedereen tot rust heeft kunnen komen. We hebben door de coronacrisis ook als gemeente een bewogen jaar achter de rug en nog steeds is er menselijkerwijs veel onduidelijkheid over de toekomst. Hoe de omstandigheden ook zijn, we mogen weten dat de Here God zich ontfermt (Psalm 103:13). Verder zien we uit naar alles wat Hij ons wil geven in het komende jaar. We bidden in navolging van Paulus dat we als gemeente de volle breedte, lengte, diepte en hoogte van de liefde van Christus zullen begrijpen (Efeze 3:18-19).

Hartelijke groeten en Gods zegen,

Jochem en Dani Rijken