default_mobilelogo

Aan de broeders en zusters van de Vrije Evangelische Gemeente “Maranatha” te Westkapelle, In januari 1996 zijn we indertijd uit Westkapelle vertrokken naar Suriname en na enige rondzwervingen in september 2007 weer officieel aangetreden in Westkapelle. Het verschil tussen toen en nu wordt goed duidelijk door de samenstelling van de kerkenraad. In de beginperiode was ik namelijk de jongste van de kerkenraad en nu ik afscheid neem ben ik de oudste van de kerkenraad. De kerkenraadsvergaderingen waren al die jaren het toonbeeld van eensgezindheid: er is in al die tijd nooit een probleem geweest waar we niet op een goede manier uitkwamen, alles geschiedde in een sfeer van respect voor elkaar en liefde voor de gemeente van Christus. Al de broeders van die eerste kerkenraad heb ik mogen begraven en met hen nog vele anderen. Ik memoreer dat omdat dat ook betekent dat we in de gemeente velen hebben mogen bijstaan in het sterven en anderen die achterbleven in de rouw die daarmee gepaard gaat. Als echtpaar deden we vaak veel dingen samen: huisbezoeken, vakantiebijbelclub, pastoraat, etc. We hebben ons in al die jaren als gezin hartelijk welkom gevoeld in de Vrije Evangelische Gemeente “Maranatha” in Westkapelle en Gods zegen rijkelijk mogen ervaren. Natuurlijk zijn er ook blijde gebeurtenissen geweest, kinderen werden geboren en gedoopt en ook de volwassendoop deed zijn intrede in de gemeente, huwelijken werden gesloten, etc. en het allerbelangrijkste: mensen kwamen tot levend geloof in de Here Jezus Christus. Tot de Coronacrisis zagen we de gemeente langzaam maar zeker groeien. We zijn dan ook dankbaar dat we al die jaren op een fijne manier hebben mogen samenwerken met velen van u. In die afgelopen 13 jaar is er veel gebeurd: ook in ons gezin. Verdrietige dingen en blijde gebeurtenissen. Jolanda verloor in deze periode haar beide ouders en we werden onder andere opa en oma en ondertussen is een elfde kleinkind op komst.

Op 15 mei jongstleden kreeg ik een TIA en kon korte tijd niet goed lopen en praten. Tot en met vandaag ondervind ik daar nog hinder van onder andere door concentratie en oriëntatieproblemen. Mede daardoor besloten we samen om te stoppen met werken voor twee gemeentes en alle nevenwerkzaamheden. Een moeilijk besluit in een turbulente tijd voor onze gemeente en in feite voor heel de wereld. Stoppen met onze werkzaamheden betekent niet dat we ineens “weg” zijn. Ik hoop in de komende tijd nog regelmatig in de gemeente te mogen en kunnen spreken. Het pastorale werk en het begeleiden van de gemeente in Westkapelle zal echter worden overgenomen door broeder Jochem Rijken. Geen officieel afscheid, maar wel een woord van dank aan u allen. Bovenal danken we de Here God voor Zijn bewarende hand en Zijn zegen.

In Christus verbonden, Leo en Jolanda Lok

 

Even voorstellen Hallo allemaal, Wij zijn Jochem en Dani Rijken, 28 en 22 jaar oud. Jochem komt uit een gezin van 10 kinderen, waarvan hij nummer 9 is. Dani komt uit een gezin van 5 kinderen, waarvan zij nummer 2 is. We zijn net iets meer dan een jaar getrouwd en we wonen in Middelburg. Jochem werkt in zijn dagelijks leven binnen de jeugdhulpverlening. Dat doet hij sinds hij in 2014 is afgestudeerd van de opleiding Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening op de Hogeschool Zeeland. Jochem is vervolgens in 2015 een deeltijdopleiding Theologie (HBO) gestart aan de Christelijke Hogeschool in Ede. In maart 2020 heeft hij deze opleiding afgerond, maar door de coronacrisis is de diploma-uitreiking nog niet geweest . Dani hoopt dit jaar haar studie Social Work af te ronden aan de Hogeschool Zeeland. Daarnaast werkt zij binnen de gehandicaptenzorg en bij ouderen thuis. We kijken er naar uit om aan de slag te gaan in Westkapelle en we hopen jullie allemaal in de komende periode persoonlijk te ontmoeten.

Groetjes, Jochem en Dani

 

MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD

We zijn dankbaar dat we als gemeente weer mogen samenkomen. Het is echter vanwege de maatregelen m.b.t. het coronavirus alleen mogelijk de erediensten te houden in aangepaste vorm. Tijdens de diensten wordt er niet gezongen en ook geen collecte gehouden. We verzoeken u dan ook uw gaven over te maken via de bank naar: VEG-Westkapelle NL 06 RABO 0314481028

Als je je nog niet hebt aangemeld en je bent van plan de dienst weer te bezoeken dan geldt nog steeds dat je je aanmeldt vóór de vrijdag voorafgaand aan de dienst. Geef dan ook door met hoeveel personen. Opgeven bij de koster Gerrit Hansma: aavsighem@zeelandnet.nl of 06-53396705. Ook als je een keer verhinderd bent, dan graag doorgeven aan Gerrit, zodat een ander zijn of haar plaats(en) in kan nemen.

Voor degenen die thuis zijn, wordt iedere zondag op ons YouTube-kanaal VEG Westkapelle de dienst van de week ervoor uitgezonden.

Ledenvergadering Dinsdagavond 29 september om 19.30 uur willen wij als gemeente onze ledenvergadering in de kerkzaal houden over het kalenderjaar 2019. Alle leden ontvangen hiervoor ook persoonlijk bericht en zijn van harte uitgenodigd op deze vergadering.

 

Afscheid broeder Lok

Nu br. Lok besloten heeft te stoppen met zijn werk als voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente Maranatha te Westkapelle willen wij namens de kerkenraad en de gemeente br. Lok bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Wij zijn zeer dankbaar voor al het werk dat hij, samen met zijn vrouw Jolanda, dienend voor de gemeente heeft gedaan.

Br. Lok is 13 jaar geleden opnieuw hier begonnen als voorganger toen de gemeente een moeilijke tijd doormaakte wat betreft ledenaantal en persoonlijke noden. Hij heeft de gemeente onder Gods leiding weten om te zetten naar een groeiende gemeente in een verbouwd kerkgebouw.

Br. Lok is van grote waarde geweest door zijn gemoedelijke omgang met de leden zowel binnen de gemeente als in privé-situaties. Hij is een toegankelijk persoon, sociaal, oplossingsgericht en was als één van de broeders binnen de kerkenraad. Wij hebben gemerkt dat br. Lok zich altijd één van ons heeft gevoeld.

Br. Lok is ook een alleskunner. Zo was hij als een clown voor de kinderen tijdens de vakantiebijbelclub, sloper bij het verbouwen van de kerkzaal en dan weer dienaar bij het graf. Hij is een grote steun geweest bij overlijdens en in het bijstaan van relaties en het was niet ongebruikelijk dat hij ’s avonds nog even “binnenviel” om te vragen hoe het ging.

Bovenal is Br. Lok nuchter en Bijbelvast en geeft hij altijd God de eer van zijn werk en stelt Hem op de eerste plaats in zijn bediening. We hopen dan ook dat we Leo en Jolanda nog vaak mogen ontmoeten in de gemeente als hij als gast-voorganger een preekbeurt vervult of daarbuiten en wensen hen Gods zegen voor de toekomst toe. 

Welkom Tevens willen we vanaf deze plaats br. Jochem Rijken en zijn vrouw Dani welkom heten binnen de gemeente. We zijn God dankbaar dat Jochem bereid is gevonden om als pastoraal werker aan de slag te gaan. Br. Rijken is in de afgelopen periode meerdere keren bij ons voorgegaan. Vanuit de gesprekken die we samen gevoerd hebben, hebben wij hem leren kennen als een oprecht en integer persoon.

De volgende werkzaamheden zal hij op zich nemen:

- 1 preekbeurt per maand

- Bijbelstudies voor de oudste groep en de volwassenen

- Kennismakingsbezoeken samen met één van de kerkenraadsleden

- Pastorale taken We zijn verheugd om met Jochem stappen in de toekomst van de gemeente te kunnen zetten.

We hopen dat hij zich samen met zijn vrouw snel thuis zal voelen in de gemeente en wensen hen Gods onmisbare zegen toe in al hun werk.

In Christus verbonden, namens de kerkenraad.