default_mobilelogo

MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad doet hierbij een oproep aan alle gemeenteleden tot het afdragen van de eerste vrijwillige bijdrage 2019. De daartoe bestemde enveloppen zullen in de weken voorafgaand aan de inzameling bij de leden worden bezorgd. De datum van inzameling zal worden vermeld in de mededelingen op zondagmorgen. Tijdens de morgendiensten (met uitzondering van de 1e zondag van de maand) is er kindernevendienst voor alle kinderen tot en met groep 8 van de basisschool.

Op zondag 30 juni hopen we in de morgendienst met elkaar het Avondmaal te vieren.

Op de zondagen 12 en 26 mei en 16 juni bent u na de dienst van harte uitgenodigd voor het koffiedrinken in de consistorie.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ben jij op zoek naar medechristenen van jouw leeftijd?

Dan ben je van harte uitgenodigd om langs te komen.

Eens per maand wordt er in het gebouw van het Calvijn College te Goes op zaterdagavond een jongerenbijbelstudie gehouden.

Er komen gemiddeld zo’n 80 jongeren van allerlei pluimage bij elkaar. Ben je tussen de 12 en 25 jaar dan ben je van harte welkom.

Een avond begint met samen te zingen onder begeleiding van muziekinstrumenten die men zelf kan bespelen. Er volgt een toespraak over een Bijbels onderwerp. Dan is er pauze en vervolgens wordt er in kleine groepen per leeftijdscategorie met een leid(st)er in een aparte ruimte over het onderwerp gesproken.

De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ca. 22.00 uur.

Data: 19 januari, 16 februari, 16 maart, 13 april, 25 mei en 29 juni.

Kom langs en ervaar het ‘samen christen zijn’.

Voor informatie: https://sites.google.com/site/weeseenlicht/home Er is ook een FB pagina van Wees een licht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Memoriam

Stefanus Gabriëlse 3 januari 1927 – 22 april 2019

De tekst boven de rouwkaart is uit Jozua 24:15 “ maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen” . Het is de trouwtekst van broeder en zuster Gabriëlse. Die tekst hebben ze samen ook waargemaakt! Niet alleen in hun trouwe arbeid voor de gemeente, maar door heel hun leven heen was het geloof de rode draad in hun leven. Zo was Broeder Gabriëlse in vele opzichten een dienstbaar man. Zijn inzet betrof niet alleen de kerk. Op vele maatschappelijke gebieden is hij actief geweest en ontving daar ook een koninklijke onderscheiding voor. Hij deed alles met volledige inzet, toewijding en plezier. Zo verblijdde hij elk jaar weer verschillende mensen in Westkapelle met de opbrengst van zijn moestuin en de aardappels en uien die hij elk jaar weer met veel moeite verzamelde op het land. Een paar weken geleden kon hij helaas niet meer thuis blijven. Door het vele vallen waren er ribben gebroken. Via het Hof Seis in Middelburg en later het Ziekenhuis in Goes kwam br. Gabriëlse in ter Reede in Vlissingen. Midden in die verwarrende laatste weken van zijn leven bleef hij vast steunen op Gods belofte en sprak hij in heldere bewoordingen zijn dank uit aangaande het medeleven uit de gemeente en getuigde hij tevens van zijn vertrouwen op Gods genade in de zekerheid dat hem, door het volbrachte werk van de Here Jezus, een plaats toegezegd was in het hemels Vaderhuis. We zullen in hem een biddende knecht des Heren missen.

We bidden de kinderen en de kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods nabijheid en troost toe.

Namens de Kerkenraad Br. L.H.F. Lok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Memoriam

Neeltje Lievense – van Rooijen 27 april 1923- 24 april 2019

Vlak voor haar 96 verjaardag is onze dierbare Zr. Nee Lievense door de Here thuis geroepen. Aan een lang en arbeidzaam leven is hiermee een einde gekomen.De laatste maanden van haar leven waren moeilijke maanden. Nadat ze enkele weken geleden opnieuw viel was niet alleen haar arm gebroken, maar ook de wil om nog langer op aarde te blijven: ze verlangde ernaar om bij de Here Jezus te zijn en bad ook of Hij haar wilde thuis halen. Zr. Lievense kreeg best veel bezoek aan huis. Maar toch , zei ze , na verloop van tijd gaat iedereen weer weg en ze vond het, na het sterven van haar man Kees, ontzettend moeilijk om alleen te zijn. Er kwam veel bezoek want Zr. Lievense was altijd hartelijk en vriendelijk. Het was niet moeilijk om van haar te houden. Al kostte het gaandeweg steeds meer moeite: ze wilde altijd koffie voor je zetten iets fris inschenken of je trakteren op een snoepje of koekje en ze voelde zich bezwaard als je daar “Nee, dank u” tegen zei. Ondanks het feit dat ze geworsteld heeft met het feit dat ze haar zoon Kris en haar man Kees moest missen, heeft Zr. Lievense veel steun ervaren in haar geloof. Ze getuigde dat als ze God om bijstand vroeg, Hij dat ook aan haar verleende en daar was ze dankbaar voor. Zr. Lievense had een innige band met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze stond met iedereen op goede voet. We zullen haar missen. Ze was bijzonder een van de vriendelijkste mensen die ik heb gekend.

We bidden de kinderen en de kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods nabijheid en troost toe.

Namens de Kerkenraad Br. L.H.F. Lok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezellig Samen Eten

Een keer geen zin om te koken en vind je het gezellig om samen met anderen te eten, dan is deze uitnodiging voor jou.

Iedereen uit Westkapelle is welkom. Sluit dus gerust eens aan op deze avond die om 17.30 uur begint en ongeveer tot 19.30 uur duurt. De volgende datum is het ‘Gezellig Samen Eten’: Donderdag 16 mei!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een reis door het land van God.

Dag 1

Een vroeg begin van deze vakantie, om 5.45 uur stond de bus klaar in Westkapelle voor vertrek naar Brussel. Een goede vlucht bracht ons in Tel Aviv, waar we werden verwelkomd door onze Nederlands sprekende gids. Ons eerste hotel staat in Netanya, 30 minuten rijden van Tel Aviv.

Dag 2

Op weg naar Karm el, zo spreekt onze gids het uit. El = God net als in Beth el (Huis Gods) Karm el betekend Gods Wijngaard.

De Karmel kennen we van de geschiedenis van Elia met de Baälprofeten. De Karmelberg is het noordelijkste gedeelte van het Karmelgebergte gebergte wat zich uitstrekt van de stad Haifa aan de Middellandse Zee tot het zuidoostelijk overloopt in de bergen van Samaria, in de buurt van Jenin. We bezoeken een uitzichtpunt en de gids verteld over datgene wat we kunnen zien en wie de huidige bewoners van dit gebied zijn. We reizen verder naar Akko waar we ondergrondse opgravingen uit de kruisvaarderstijd bezoeken. Onderweg krijgen we geschiedenisles op een leuke manier. We zien hier ook de berg Hermon liggen, met zijn besneeuwde toppen.

Psalm 133:3 Het is als dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HERE de zegen, leven tot in eeuwigheid.

De bus brengt ons naar het Meer van Tiberias. Het meer is het belangrijkste zoetwaterreservoir van Israël, wordt gevoed vanuit Noord-Israël en Zuid-Libanon. Het watert naar het zuiden af via de rivier de Jordaan, die eindigt in de Dode Zee, het laagste meer ter wereld. We maken een boottocht over het meer.

In de tijd van de Bijbel In de Bijbel is het meer bekend geworden als het Meer van Kinnereth. Deze naam is door God zelf gegeven. Kinnereth komt van het Hebreeuwse woord kinor wat harp betekend. De vorm van het meer lijkt op een harp daarom werd zo genoemd. De namen ‘Meer van Galilea’ en ‘Zee van Tiberias’ komen van Galilea (de streek) en Tiberias (een stad) die rondom het meer liggen. In de tijd dat de Heere Jezus leefde, was het gebied rondom het Meer van Galilea de plaats waar Hij veel gepreekt heeft. De Bergrede werd gehouden op een berg aan de oever van het meer. Er vonden veel wonderen plaats zoals: het kalmeren van de storm, de wonderbare spijziging met vijf broden en twee vissen, de wonderbare visvangst en het lopen over het water.

Bijzondere gebeurtenissen

Mattheüs 4:18 Roeping van Simon (Petrus) en Andreas\ En 14:24-34 De Here Jezus gaande over het meer

Lukas 5:1 Wonderbare visvangst

Johannes 6 Spijziging van de 5000

Johannes 21:1 Verschijning van de Here Jezus na Zijn opstanding

Op het eind van de dag komen we aan bij onze slaapplaats voor 2 nachten, de kibboets Sha’ar Hagolan.

Dag 3

Vanmorgen bezoeken we Banias. Onderweg stoppen we bij een oud aquaduct, een overblijfsel van de Romeinen. Banias werd in de eerste eeuw Caesarea Filippi genoemd. Tegenwoordig heten zowel de bron als de nabijgelegen plaats Banias. Beiden bevinden zich aan de voet van de Hermonberg op de Golanhoogten. De gids laat de geschiedenis herleven door haar verhalen. We gaan van een Hellinistische periode naar een Heriodiaanse periode om te eindigen rond 1160 na Chr. in de tijd van de kruisvaarders. We lopen een deel langs de bron met prachtige natuur en schitterende watervallen.

Mattheüs 16:13-16 Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of een der profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! We gaan verder naar Mount Bental. De berg Bental, zoals een groot deel van dit gebied in het noorden van de Golan-hoogvlakte, is bezaaid met zijn kenmerkende grijze ballaststeen, een deel van de overblijfselen van lang uitgestorven vulkanen. De belangrijkste aantrekkingskracht voor het beklimmen van deze berg zijn de adembenemende uitzichten. In het noorden worden bezoekers getrakteerd op de bezienswaardigheden van een met sneeuw bedekte berg Hermon. In het zuiden strekt het zicht zich uit in de richting van de zuidelijke Golan en de Syrische toegangswegen naar de Hoogten met Damascus. Deze middag sluiten we af met een rondleiding en proeverij in een wijnmakerij om vervolgens terug te keren naar de kibboets.

Dag 4 Op naar Jeruzalem

We laten Tiberias achter ons en rijden naar Beth Shan.(huis van rust) Beth Shan wordt voor het eerst vermeld als een van de veroveringen van Thoetmosis III in de 15e eeuw v.Chr., en de overblijfselen van een Egyptisch administratief centrum van dynastie XVIII en XIX zijn opgegraven. De ligging van Beth Shan was van strategisch belang daar het gelegen was tussen de Jordaanvallei-en de vlakte van Jizreël, waardoor het de toegang van het binnenland naar de kust beheerste alsook die van Jeruzalem naar Galilea. In Beth Shan stond een Filistijnse tempel gewijd aan Ashtoreth. De Bijbel vermeldt dat de Filistijnen in deze tempel triomfantelijk de wapenrusting van de verslagen koning Saul tentoonstelden (I Sam. 31:10). In de Hebreeuwse Bijbel, in Jozua, wordt Beth-Shan vermeld als een Kanaänitische stad. We bezoeken het National Park waar door opgravingen een prachtig stuk historie te bezichtigen valt. We rijden vervolgens door Jericho, eten daar en komen ’s middags aan in Jeruzalem. Onze gids wijst tijdens deze rit weer op alle belangrijke aspecten vanuit historisch perspectief. We komen Jeruzalem binnen en rijden eerst richting Yad Vashem.
Yad Vashem is de officiële staatsinstelling van Israël voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust en de redders van Joden. Yad Vashem betekent gedenkteken (lett.: hand) en naam en is ontleend aan Jesaja 56:5 in de Bijbel. Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam, beter dan zonen en dochters; Ik geef hun een eeuwige naam, die niet uitgeroeid zal worden. Het is een zeer indrukwekkende herdenkingsruimte, waar de geschiedenis van de vervolging van het Joodse volk door Nazi Duitsland heel goed is weergegeven.

We vertrekken naar ons hotel waar we de komende dagen zullen verblijven. Jeruzalem, de stad die God heeft uitgekozen om daar Zijn naam te vestigen, 'de stad van de Grote Koning', waar Christus Jezus geleden heeft en waarover Hij eens zal regeren. Een stad met een rijke geschiedenis.

Dag 5

Deze dag begint met een bezoek aan de olijfberg. De Olijfberg ontleent zijn naam aan de olijfbomen, waarmee hij voornamelijk aan de westelijke helling beplant was. Gethsémané ligt aan de voet van de Olijfberg. Van deze berg voer de Heer Jezus Christus ten hemel en op deze berg zal Hij eens weer neerdalen.

De Olijfberg bestaat uit 3 toppen en bestaat, gelijk het Westjordaanland in het algemeen, uit Jurakalksteen en is de hoogste onder de daar liggende bergen. De berg is hoger dan de stad Jeruzalem en ligt 300 voet boven de grond van de tempel.
In het OT wordt tweemaal uitdrukkelijk van de Olijfberg gesproken: In 2 Sam. 15: 30, waar David op zijn vlucht voor Absalom wenende naar de Olijfberg gaat, en in de profetie van Zacharia 14: 4.
De Olijfberg wordt in het NT vaak genoemd. Jezus ging, als Hij in Jeruzalem was, meermalen op de Olijfberg.

Toekomst In Zach. 14:4 schildert de profeet, hoe in het einde der tijden de Heer komt, om Jeruzalem, dat de Heidenen veroverd hebben en welks inwoners zij tot op de helft hebben weggevoerd, te redden en te verheerlijken.
We staan op een plaats waar we zicht hebben op de oude stad. Vervolgens lopen we naar het Hof van Getsemané .

Getsemané betekent oliepers en is de tuin of hof aan de voet van de Olijfberg die beroemd is omdat de Here Jezus daar bad in de nacht voor Zijn kruisiging. Ten oosten van Jeruzalem ligt de Olijfberg; tussen de Olijfberg en de stad ligt het Kidrondal met daarin Getsemané. Hier hebben we als groep in een besloten tuin alle rust en tijd om in stilte te zitten, te bidden en samen liederen te zingen.

We vervolgen lopend de weg naar de Stephanus of Leeuwenpoort. Een stijl omhoog gaande weg. Door de christenen wordt deze poort de Stephanuspoort genoemd, omdat Stefanus hier dicht in de buurt gestenigd zou zijn. Bij de Stefanuspoort begint de Via Dolorosa. De Via Dolorosa (Latijn Lijdensweg) is een straat in Jeruzalem. Hij loopt door de oude stad van de Leeuwen- of St. Stefanspoort naar de Heilig Grafkerk, die staat op de plaats waar Golgotha en het graf van Jezus zouden zijn geweest. Volgens de christelijke traditie werd Jezus na zijn veroordeling door Pontius Pilatus langs de Via Dolorosa naar de executieplaats Golgotha geleid. Historisch gezien zijn de precieze plaatsaanduidingen hiervan echter niet duidelijk. Bij de executieplaats is de Heilige Grafkerk gebouwd. Deze kerk bezoeken we later deze week. We gaan eerst naar de graftuin, een afgezonderde hof net iets buiten de Oude Stad van Jeruzalem. Samen met de Heilig Grafkerk wordt de tuin beschouwd als de mogelijke locatie van het graf van Jezus Christus. De grot die het graf van Jezus zou zijn werd in 1867 ontdekt door een landbouwer. Later begon men in de naastgelegen rotspartij een schedel te herkennen. Sindsdien wordt die rots beschouwd als het mogelijke Golgotha (‘schedelplaats’), de plek waar Jezus aan het kruis stierf.

We sluiten deze indrukwekkende dag af met een bezoek aan de Klaagmuur. Onze gids vertelt de bijbehorende geschiedenis en we zien het feestelijke begin van de sabbat.

Dag 6

Het is vandaag Sabbat en alles in Jeruzalem is gesloten. We bezoeken daarom vandaag Ein Gedi , Massada en de Dode Zee. Eerst rijden we langs een klooster wat diep verscholen ligt in de zijwand van een bergkloof en wordt omgeven door een rijk begroeide bomenvallei. De weg door de bergen van Jericho naar Jeruzalem is hier goed te zien. (Gelijkenis v.d. Barmhartige Samaritaan). We ontmoeten hier een bedoeïenenfamilie die graag hun koopwaar aan ons slijten. We rijden verder door het woestijnlandschap en komen aan bij Massada. Het kwik is ondertussen opgelopen tot 35 graden. Veel water drinken !!

Massada (= burcht) is een burcht op een rots bij de Dode Zee in Israël. Koning Herodes vluchtte in 40 v.Chr. uit Jeruzalem naar deze plek omdat hij in gevaar was. Het fort van Massada werd tussen 40 en 4 v.Chr. door hem uitgebreid, zodat het een veilige vluchtplaats werd. We rijden door de woestijn van Judea naar de oevers van de Dode Zee. Bij Ein Gedi is een bijzondere woestijnoase.

Ein Gedi (ook En Gedi = bron van het geitje) is een oase in het Israëlische gedeelte van de Judeawoestijn, aan de westkust van de Dode Zee Ein Gedi wordt in de Bijbel vermeld. Het maakte deel uit van het grondgebied van Juda. Toen koning David vluchtte voor koning Saul, zou hij zich hebben schuilgehouden in de rotsen bij Ein Gedi.

Op de terugweg naar Jeruzalem stoppen we aan de Dode Zee, het laagste punt op aarde. Waar we dobberen in/op 32% zout water. De Dode Zee is het laagst gelegen meer ter wereld. Het bevindt zich tussen de Jordaanvallei in het noorden, de bergen van Moab in het oosten, de Arava-vallei in het zuiden, en de bergen van Judea in het westen. De Dode Zee ligt op de grens van Jordanië, de Westelijke Jordaanoever (deel van de Palestijnse gebieden) en Israël.

Dag 7

Deze zondag verblijven we in Jeruzalem en beginnen we de dag met een samenkomst in het hotel. We reizen met de tram naar de Oude Stad voor een wandeling over de muur om vervolgens wat te gaan eten en het Kidrondal te bezoeken. Het Kidrondal is de afscheiding tussen de stad Jeruzalem en de Olijfberg. De Here Jezus trok vaak door het Kidrondal, wanneer Hij door de Gouden Poort naar de Tempel ging, of wanneer Hij de Olijfberg beklom, waar Hij gewoon was de nacht door te brengen, of als Hij naar Bethanië ging, naar het huis van Zijn vriend Lazarus.. De Here Jezus is vanaf de Olijfberg door het Kidrondal gereisd op een ezelsveulen voor zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem (Luc. 19:28-44). In het Kidrondal bevinden zich ook vier oude graven, waarvan men aanneemt, dat dit de graven zijn van Absalom, Josafat, Zacharias en Jacobus. De Kidronvallei had in het OT twee functies: 1) Begraafplaats 1 Kon. 15:13 2) Verbrandingsplaats van afgodsbeelden. 2 Kon 23:4

Vanuit het Kidrondal hebben we zicht op de dichtgemetselde Gouden Poort.
Deze poort tegenover de Olijfberg is vrij uniek. Het is de oudste poort in Jeruzalem die direct toegang gaf tot de tempelberg. De Gouden Poort wordt in Ezechiël ook vermeld en dan wel de Oostpoort genoemd. Deze poort staat ook dichtbij de hof van Getsemané en ziet uit op het oosten. Vroeger, als men er doorheen ging, dan was daar direct de prachtige tempel van God, waarschijnlijk heette het daarom ook de Schone Poort. Het boek van Ezechiël bevat meerdere verwijzingen speciaal naar deze Oostelijke poort. Ezechiël 10: 18-19 Ezechiël 44:1-2 Ezechiël 46:12 Al deze profetieën uit Ezechiël verwijzen naar de Here Jezus.

De resterende tijd op deze zondagmiddag is ter vrije besteding.

Dag 8

We rijden met de bus naar een buitenwijk van Jeruzalem waar we een kerk bezoeken die in de geboorteplaats van Johannes de Doper staat. Een prachtige kerk, helemaal betegeld. De man van onze gids is bioloog. Hij laat ons een stuk van de natuur van dat gebied zien. Prachtige bloemen en mooie vergezichten. We gaan met de bus naar een sjieke en enige openluchtwinkelstraat in Jeruzalem, Mamilla Mall. Het bevat de gevels van 19e-eeuwse gebouwen uit de oorspronkelijke Mamilla Street, alle stenen zijn genummerd en bij de herbouw op volgorde weer in elkaar gezet.

Al lopend komen we uit bij het Davidson Centre, het archeologische park van Jeruzalem. Het ligt vlakbij de westelijke muur in de oude stad. Davidson Centre is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Jeruzalem vanwege de historische en archeologische betekenis en, uiteraard, de schoonheid ervan. Je vindt daar archeologische vondsten en displays uit de Eerste en Tweede Tempelperiode: de oude stadsmuur, de trap van de tempel, een bewaard gebleven oude straat, ritueel onderdompelingsbaden en winkels. Heel bijzonder om daar te lopen!!

De tijd in Jeruzalem zit er op. Morgen gaan we naar een kibboets in het zuiden, bij de plaats Ashkelon.

Dag 9

Aangekomen bij de kibboets Yad Mordechai krijgen we het verhaal van een imker in woord en beeld. Mogen we proeven van de honing en een kaars maken. De kibboets heeft een belangrijke rol gespeeld in deze rumoerige omgeving.Na het verhaal van de imker krijgen we een rondleiding in een tractor met karren over de kibboets.

We rijden met de bus naar Tel Aviv waar we de middag vrij kunnen besteden om vervolgens door te rijden naar het hotel waar we deze reis gestart zijn. In Netanya. De avond is er geen programma zodat de laatste inkopen gedaan kunnen worden voor de terugreis.