default_mobilelogo

BIDDEN …..VRAGEN

“Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.” Colossenzen 1 vs. 9 en 10

De afgelopen 3 zondagen hebben we gehoord dat de groei van ons geloof zo belangrijk is. Dat deed mij denken aan bovengenoemde tekst, want opwassen is toch groeien. Tot een levend geloof komen is de eerste stap. Het groeien moet dan gaan gebeuren. Geboren en opgevoed in een christelijk gezin, hebben mijn vrouw en ik die stap pas op latere leeftijd mogen doen: respectievelijk op 51- en 54- jarige leeftijd. Vanaf die tijd hebben wij er een gewoonte van gemaakt om samen dagelijks ons groeiende gezin in gebed te brengen bij de Heer, indachtig wat de Here Jezus in Johannes 15 vs 7 zegt namelijk: ”Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.” Op een gegeven moment begon tijdens zo’n gebed mijn vrouw de tekst uit Colossenzen aangepast te bidden: de woorden “gij” en “mogen” werden “ik” en “mag”. Ze zei dat we moeten bidden naar Zijn wil, en daaraan voldoet deze tekst. Sinds die tijd heeft zij dat dagelijks gebeden in haar leven.

We weten uit Gods woord dat de Here Jezus zelf het voorbeeld gaf door steeds alles in gebed bij Zijn Vader brengen. En tenslotte spoort Hij ons in bovengenoemde tekst in Johannes 15 vs 7 aan om wat je maar wil aan de Vader te vragen. Hij hoort en verhoort ons gebed als het gevraagde overeenkomt met Zijn wil. Naar die wil mogen wij speuren en zelfs om vragen zoals in Colossenzen 1 staat.


Dikwijls vergeten wij om voor wijsheid en geestelijk inzicht te bidden en zo te groeien in de rechte kennis van God. In mijn leven heeft het dikwijls gestormd en dan is het gezegde “nood leert bidden" echt de praktijk van het leven.

Zo denk ik terug aan de tweede wereldoorlog met al zijn verschrikkingen van bombardementen, razzia’s en onderduiken. In die tijd werden de kerkdiensten druk bezocht. De nood, de angst van de mensen was de drijfveer. Zelfs de bevrijding ging voor mij gepaard met Duitse artilleriebeschietingen. Daarna als militair een 2-jarig verblijf op het eiland Java in het destijdse Nederlands Indië, wat ook geen vakantietijd was. En toen waren er veel momenten dat je voor je leven vreesde en dat je niets anders kon dan bidden en vragen om uitredding.

Maar zodra alles weer goed gaat en studie en werk al je aandacht opvraagt komt dat vragen en bidden in de verdrukking.

Daarom is het goed om de wapenrusting van God aan te trekken en de bovengenoemde verzen in Colossenzen uit je hoofd te leren en zodoende weerstand te bieden aan de vijandige krachten.

Ton Verschoor