default_mobilelogo

VAN DE BOEKENTAFEL 

De sterren boven Bagdad door Gina Wilkinson

Welke offers ben je bereid te brengen om je geliefden te beschermen?

Ooit waren ze hartsvriendinnen: dorpsmeisje Huda en Rania, de dochter van de sjeik.

Twintig jaar later vindt Huda een baan op de Australische ambassade in Bagdad.

De geheime politie zet haar onder druk om vriendschap te sluiten met ambassadeursvrouw Ally.

Angst en dreiging nemen steeds meer toe.....

De schrijfster heeft zelf dergelijke ervaringen meegemaakt als echtgenote van een diplomaat in Bagdad ten tijde van Saddam Hussein.

Broeders en zusters,

Ik wil graag bovenstaande boeken onder jullie aandacht brengen. Ik heb ze inmiddels op de boekenplank in de kerk gelegd, voor iedereen die geïnteresseerd is. Met alles wat er gebeurt in deze tijd is het van levensbelang dat we als gemeente van Christus een Bijbelse visie hebben op deze onderwerpen, omdat het vroeg of laat op ons pad komt. De Here Jezus Christus was vol van genade en waarheid (Joh. 1:14), en wij worden als gemeente geroepen om net als Hem te zijn. Genade en waarheid behoren hand in hand te gaan. We komen in de problemen wanneer we één van de twee uitvergroten ten koste van de ander.  Ik hoop dat onderstaande boeken ons daarbij kunnen helpen.

Het boek van Ed Shaw ‘Geloofwaardig, over kerk en homoseksualiteit’, is geschreven door een man die zelf worstelt met homoseksuele gevoelens. Dat maakt het boek mijns inziens nog sterker. In het boek gaat hij ook uitgebreid in op de misvattingen die er kunnen leven rondom dit onderwerp.

Het boek ‘Transgender’ van Vaughan Roberts is een klein, makkelijk leesbaar boekje van 85 pagina’s, dat ons helpt om een helder beeld te krijgen van de Bijbelse leer rondom geslacht en gender. Zorgvuldig en vol empathie en wijsheid past Vaughan Roberts de grondbeginselen van het christelijke denken toe op complexe vragen van deze tijd.

Het boekje van Mirjam Both ‘Een prachtig plan’, is bedoeld als handvat om met kinderen in gesprek te gaan over allerlei onderwerpen als huwelijk, echtscheiding, homoseksualiteit en genderidentiteit. Ik heb meerdere exemplaren van dit boek neergelegd en ieder die geïnteresseerd is mag deze meenemen om te houden. Mochten ze op zijn dan vul ik ze weer aan. Ik vermoed dat de meeste ouders het moeilijk zullen vinden om op een goede manier in gesprek te gaan met hun kinderen over dit soort onderwerpen, en ik hoop dat dit boekje hen daarbij kan helpen.

Het boek ‘Samenwonen en seksuele intimiteit voor het huwelijk’ van Philip Nunn beschrijft hoe God het huwelijk heeft ontworpen en hoe we vanuit de Bijbel moeten aankijken tegen samenwonen en seksualiteit voor het huwelijk. Voor alle bovenstaande boeken geldt: van harte aanbevolen!

In Christus verbonden,

Jochem Rijken