default_mobilelogo

In de twee presentatie die ik mocht houden in augustus, hebben we ons te verdiept in het groeien naar volwassenheid. Hiervoor heb ik een boek gebruikt van de cursus contextuele hulpverlening genaamd: Hoe mensen groeien naar volwassenheid. Wat zegt de Bijbel over onze persoonlijke ontwikkeling.

Op twee hele fijne avonden zijn we al tot diverse conclusies gekomen.

Mensen moeten niet alleen groeien, maar ook begrijpen waar die groei past binnen het grotere verband van Gods plan voor hen en Zijn verlossingsplan.
Het is goed om te weten dat hun groei van Hem komt.
Gods Plan begon bij Zijn schepping en een rolverdeling.

Gods rol als de Bron (leven, adem, relatie) - onze rol als afhankelijken van de Bron
Gods rol om de leiding te hebben - onze rol ons aan die leiding te onderwerpen en ons eigen leven te leiden
Gods rol als de Rechter van het leven - behoorde alleen God toe
God heeft de regels gemaakt - wij moesten ze gehoorzamen
Deze hoofdthema's komen terug bij de zondeval en het verlossingsplan van God. Er wordt van ons christenen verwacht dat we terugkeren tot de Bron, in afhankelijkheid. Dat we een relatie opbouwen met God en met elkaar en rollenpatroon de juiste invulling geven.

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld werden deze thema's doorgenomen.

De volgende hoofdstukken van dit prachtige boek geven handvatten om de groei in de praktijk te brengen.


Ellen