default_mobilelogo

VAN DE BOEKENTAFEL 🔰

 

Met het voorjaar in het vooruitzicht twee boeken met het woord 'tuin' in de titel!

Niet dat het over tuinieren gaat in de letterlijke zin, het zijn romans:

Leota's tuin van de bekende schrijfster Francine Rivers uit 2001

Leota is een oude, vereenzaamde vrouw waarvan de kleindochter nieuw leven brengt in zowel haarzelf als haar verwaarloosde tuin.

De verborgen tuin van William Sirls uit 2013

Hier brengt de (prachtige) tuin (met wilde bloemen) diep verborgen geheimen aan de oppervlakte die mensen confronteren met hun verleden.

Hartelijke leesgroet van Nelie, mede namens Ellen

ave@dvprojects.nl voor eventuele boek-bestellingen.