default_mobilelogo

We willen als gemeente biddend aan de Here opdragen:

- Mw. Lievense-van Rooijen, Dreefje 2, 4361 CM Westkapelle
- Mw. M. Huibregtse-Brasser, Molenwal 12, 4361 CE Westkapelle
- Mw. Jakobsen, Koestraat 38, Westkapelle
- Fam. Huibregtse, Papestraat 9, 4361 BR Westkapelle
- Fam. de Bliek, Seisweg 20A, 4334 AJ Middelburg 

Bidden wij ook om volharding voor onze ouderen en ook voor onze kinderen, voor de rouwdragenden, voor de eenzamen in onze gemeente, die veelal op afstand via ons gemeenteblad of website op de hoogte blijven of via de DVD opname onze diensten volgen. Willen wij hen Gods nabijheid toe bidden, maar laat hen bovenal merken, dat ze wel degelijk bij onze gemeente horen (een kaartje of telefoontje wordt zeer op prijs gesteld).